Najbardziej wszechstronny system magazynowy

System magazynowy LoMag jest obecnie najbardziej popularnym wśród przedsiębiorców oprogramowaniem do prowadzenia gospodarki magazynowej. Nie sposób wymienić jego wszystkie zalety i możliwości. Przede wszystkim jest intuicyjny w obsłudze, może generować wszystkie dokumenty konieczne do prawidłowego prowadzenia magazynu,  umożliwia pracę zarówno na jednym jak i na wielu stanowiskach, ale to tylko kilka jego możliwości.

System LoMag to program bardzo inteligentny. Każdy ruch magazynowy powoduje zmianę stanu magazynowego, która wprowadzana jest na bieżąco. Wszelkie wartości asortymentu program wylicza w oparciu o cenę podaną w dokumentacji. Pozwala również na wprowadzanie korekt już istniejących danych i tworzenia ich dokumentacji. Do tworzenia wycen system LoMag wykorzystuje stosowane w księgowości metody LIFO (last in – first out)  i FIFO (first in – first out), umożliwiając ręczne wskazanie dostawy z której towar ma zostać wydany. Oprogramowanie daje użytkownikowi możliwość tworzenia zestawień opierających się na wybranych dokumentach magazynowych. Zestawienia mogą zawierać listę towarów zawierającą ilości i wartości dla każdego z ruchów magazynowych. Daje to użytkownikowi możliwość monitorowania dostaw, sprzedaży, zwrotów itd. dla konkretnych miesięcy i lat. Program LoMag, jak wszystkie programy magazynowe, posiada także funkcję tworzenia raportów, ale jego niekwestionowaną zaletą jest znaczne uproszczenie tego działania. Wystarczy wybrać dowolny ruch magazynowy nacisnąć ikonkę „drukuj”. Można wydrukować zarówno pojedynczy dokument jak i listę dokumentów za wybrany okres czasu.

System magazynowy LoMag znacznie usprawnia obsługę kontrahentów, gdyż przechowuje informacje o nich takie jak adres, numery REGON i NIP oraz dane kontraktowe.  Pozwala również na wyszukanie kontrahenta według wybranego klucza i dzieli ich na odbiorców, dostawców i pracowników, przy czym jeden kontrahent może należeć do dwóch kategorii jednocześnie.

Oprogramowanie magazynowe LoMag posiada o wiele więcej funkcji niż te wyżej wymienione. Są one jedynie niewielka próbką możliwości, jakie daje ten system. Każdy jego użytkownik będzie z pewnością zadowolony, a firma, która nabędzie to oprogramowanie zyska wiele korzyści.