Windykacja wierzytelności – jak przeprowadzić ją skutecznie?

Jednym z najważniejszych filarów sukcesu przedsiębiorstwa jest zachowanie płynności finansowej. Niestety, problemy z uzyskaniem należności od kontrahenta za wykonaną usługę bądź sprzedany towar w dalszym ciągu stanowią zbyt częstą sytuację w polskich realiach biznesowych. Co zrobić, aby windykacja wierzytelności przyniosła oczekiwane skutki? Z jakimi problemami należy się liczyć?

Czym jest windykacja wierzytelności?

Windykacja wierzytelności, określana również mianem procedury windykacyjnej, jest zestawem działań i środków określonych w ramach obowiązujących przepisów prawa, których celem jest wyegzekwowanie spłaty zobowiązania. Co oznacza to w praktyce? Najważniejszym zadaniem działań windykacyjnych jest nakłonienie dłużnika do spłaty nieuregulowanej należności.

Podmiotem, który będzie realizować działania windykacyjne w interesie wierzyciela, może być zarówno on sam (jako osoba prywatna bądź jako firma), wyznaczony przez niego pełnomocnik (np. kancelaria adwokacka) bądź firma windykacyjna, która specjalizuje się w egzekwowaniu należności.

Co zrobić, gdy „miękka” windykacja wierzytelności zawiedzie?

Próby uregulowania należności bardzo często rozpoczynają się od tzw. windykacji miękkiej – metod polubownych, które nie stanowią dla dłużnika dużej niedogodności. Jej zadaniem jest nawiązanie współpracy i określenie optymalnych warunków spłaty zobowiązania. Windykacja wierzytelności w tej formie zakłada m.in. listowne, SMS-owe bądź telefoniczne przypominanie o konieczności uregulowania zobowiązania.

W sytuacji, gdy działania te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, windykacja wierzytelności sprowadza się do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego (komorniczego). Niestety, doświadczenie pokazuje, że uzyskanie korzystnego dla wierzyciela rozstrzygnięcia sądowego, który nakaże kontrahentowi zapłatę na rzecz wierzyciela umówionego wynagrodzenia, to zaledwie połowiczny sukces. Najważniejszym czynnikiem przesądzającym o skuteczności wydanego przez sąd orzeczenia, będzie sprawna windykacja objętych nimi należności.

Windykacja wierzytelności przy pomocy kancelarii staje się prostsza

Dlaczego warto postawić na windykację wierzytelności z pomocą doświadczonej kancelarii? W ramach udzielanej ochrony prawnej kancelaria podejmie kroki mające nakłonić kontrahenta do dobrowolnego uregulowania obciążającego świadczenia. W tym samym czasie adwokaci skierują sprawę do komornika, którego zadaniem będzie windykacja wierzytelności.

Kancelaria adwokacka zadba, aby działania egzekucyjne były podejmowane efektywnie i szybko. Aktywnie współdziała ona z komornikiem, szukając majątku kontrahenta, który mógłby posłużyć do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jeżeli okaże się, że chcący ukryć posiadany majątek kontrahent przeniósł go na inny podmiot, kancelaria złoży tzw. skargę pauliańską w celu windykacji należności z majątku, którego własność przeniesiona została na inny podmiot. Podejmie działania w celu ochrony interesów wierzyciela także poprzez skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania.

Szukasz kancelarii, która zapewni Ci kompleksowe wsparcie w procesie windykacji wierzytelności? Skontaktuj się z kancelarią ZS Adwokaci (zsadwokaci.pl) – doświadczonymi adwokatami i mediatorami, prowadzącymi sprawy klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.