Sprawdzony sklep oferujący znaki drogowe, blokady parkingowe, lustra drogowe i sklepowe

W Polsce z każdym kolejnym rokiem przybywa nowych posiadaczy prawa jazdy. Większość nastolatków z niecierpliwością oczekuje na ukończenie osiemnastu lat, aby wreszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, ponieważ posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, nie wspominając o wygodzie. Wystarczy odpalić silnik i można wyruszyć gdziekolwiek się zechce. Niestety niektórym kierowcom brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są zatrważające. Częstą ich przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po spożyciu alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się bardzo często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Doskonale pamiętamy, gdzie mamy pierwszeństwo, które ulice są jednokierunkowe, gdzie musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz zawracania. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej ograniczają coraz bardziej popularne bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają się w momencie, gdy zmienia się organizacja ruchu lub w czasie zatrzymania dopływu prądu. W chwili, w której zostaje wyłączona połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że należy spojrzeć na znaki i we właściwej kolejności pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i proste.

W wielkich miastach na potężnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozsądni kierowcy, ale także nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawionych zostało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania utrudniają również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców. Polskie prawo wyróżnia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie oraz prawidłowe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jedna kategoria dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie są odpowiedzialni właściciele terenu, na którym się one znajdują.
Rozróżniamy dwa rodzaje oznakowania dróg: pionowe i poziome. Do oznakowań pionowych zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Funkcją znaków jest nakazanie lub zakazanie określonych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia ewentualnego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym fragmencie drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji zaistniałych w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być odpowiednie w stosunku do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być szybko usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz wymogu prawidłowego ustawiania znaków pionowych na drogach, zarządca jest zobligowany do zapewnienia widoczności tych znaków, gwarantującej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich dostrzeżenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.


Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Najważniejszym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to głównie przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Nieprawidłowości w tego typu oznakowaniu jest dużo mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak bardzo ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas kiepskich warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy mają obowiązek na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź zniszczone znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością ich zakupu w renomowanych sklepach, gdzie sprzedaje się poprawnie wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest zamieszczona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje wiarygodność, terminowość, a także bardzo dobra opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty najlepszej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco wzbogacany o nowe produkty. To najbogatsza oferta dla wszystkich zarządców dróg.